Jak extrahovat počítačový soubor RAR

Při stahování softwarových aplikací pro vaše podnikání se můžete setkat se soubory, které nelze otevřít. Někteří vývojáři a vydavatelé softwaru používají kompresní formát RAR k zabalení velkých souborů k distribuci. Například společnost prodávající šablony PowerPoint může kombinovat obrázky, data a dokonce i videa do jednoho souboru RAR, aby bylo stahování pohodlnější. Průzkumník Windows, nativní správce souborů ve Windows, může extrahovat data ze souborů ZIP, ale neotevře RAR. K extrakci obsahu souboru RAR potřebujete aplikaci třetí strany.

Extrahujte pomocí WinRar

1

Přejděte na web RARLab a zkontrolujte dva odkazy WinRAR v horní části stránky v anglické části WinRar a RAR Release.

2

Pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows, klikněte na odkaz „WinRAR x86 (32 bitů) 4.20“; jinak stáhnete 64bitovou verzi kliknutím na „WinRAR x64 (64 bit) 4.20“.

3

Kliknutím na „Uložit soubor“ soubor uložíte na pevný disk. Po dokončení stahování poklepejte na soubor a při instalaci programu postupujte podle pokynů.

4

Spusťte Průzkumníka Windows a přejděte do složky se souborem RAR, který chcete extrahovat. Pravým tlačítkem klikněte na daný soubor a klikněte na „Extrahovat soubory“. Otevře se okno „Extrakční cesta a možnosti“ a v textovém poli „Cílová adresa“ se zobrazí cesta, kterou WinRar použije k extrahování souborů. Chcete-li extrahovat do jiného umístění, klepněte na jednu ze složek v pravém panelu okna, aby se stala cílovou složkou. Kliknutím na „OK“ rozbalte soubory do této složky.

Použijte PeaZip

1

Navštivte web PeaZip, klikněte na tlačítko „PeaZip Free Download“ a poté klikněte na „Stáhnout nyní“. Klikněte na „Uložit soubor“ a po stažení poklepejte na soubor, aby se spustil průvodce instalací. Při instalaci aplikace postupujte podle pokynů průvodce.

2

Po instalaci programu otevřete Průzkumníka Windows a klepněte pravým tlačítkem myši na soubor RAR, který chcete extrahovat. Klikněte na „PeaZip“ a poté na „Extrahovat archivy“. Otevře se okno Extrahovat a do textového pole „Výstup“ se zobrazí umístění, kam program extrahuje vaše soubory.

3

Klikněte na tlačítko vedle textového pole a v případě potřeby vyberte jinou složku pro extrahované soubory. Klikněte na „OK“ a počkejte, až se soubory rozbalí.

Extrahujte pomocí WinZip

1

Přejděte na web WinZip, klikněte na „Stáhnout WinZip“ a poté klikněte na „Stáhnout nyní“. Kliknutím na „Uložit soubor“ uložíte instalační soubor do počítače.

2

Po stažení poklepejte na soubor a postupujte podle pokynů průvodce instalací. Tento program také přidává novou položku do místní nabídky Průzkumníka Windows.

3

Po instalaci aplikace spusťte Průzkumníka Windows. Poklepáním na soubor RAR zobrazíte místní nabídku Průzkumníka Windows. Kliknutím na „WinZip“ a výběrem „Extrahovat do“ otevřete okno Extrahovat WinZip, které zobrazuje složky na vašem pevném disku.

4

Poklepejte na složku, do které chcete extrahovat soubor RAR. Kliknutím na tlačítko „OK“ rozbalte soubory do složky.