Jak vypnout Vibrace na iPhone

Když jste na schůzce nebo se účastníte prezentace, tichý režim vašeho iPhone nemusí být dostatečně tichý. Pokud nastavíte iPhone na vibrace v tichém režimu, stále vydává zvukový bzučivý zvuk, který může obtěžovat nebo rušit ostatní. Pokud potřebujete, aby byl váš iPhone zcela tichý, dočasně deaktivujte vibrace. Vibrace můžete vypnout, když je tichý režim zapnutý, vypnutý nebo obojí.

1

Klepněte na „Nastavení“ a poté na „Zvuky“.

2

Klepněte na tlačítko vedle „Vibrovat na vyzvánění“. Text tlačítka se změní z „Zapnuto“ na „Vypnuto“. Pokud tuto možnost zakážete, nebude iPhone při vyzvánění vibrovat.

3

Klepněte na tlačítko vedle možnosti „Vibrovat na tichu“. Pokud povolíte tichý režim, iPhone nebude při příchozích hovorech vibrovat.