Jak nastavit měření pro InDesign z Picas na palce

Horní a boční pravítka v Adobe InDesign CS6 vám pomohou uspořádat a zarovnat objekty v dokumentu. Výchozí měrnou jednotkou těchto pravítek je pica, která se rovná 12 bodům. Toto měření pro vás nemusí mnoho znamenat, zvláště pokud navrhujete tiskovou publikaci na stránkách obvykle vyjádřených v palcích. V takových případech může mít nastavení pravítek na palce větší smysl. InDesign umožňuje měnit vodorovná a svislá pravítka samostatně, takže pro každé pravítko můžete použít různé jednotky.

1

Klikněte na „Zobrazit“ a vyberte „Zobrazit pravítka“, pokud levá a horní pravítka nejsou viditelná. Případně stiskněte „Ctrl-R“.

2

Klikněte na „Upravit“, „Předvolby“ a poté na „Jednotky a přírůstky“.

3

Chcete-li změnit obě pravítka, vyberte v rozbalovacích nabídkách Horizontální a Vertikální možnost „Palce“. Můžete také změnit pouze jedno z pravítek.

4

Klikněte na „OK“.