Jak resetovat kontrolu pravopisu a gramatiky aplikace Microsoft Word

Pokud jste ve vlastním slovníku kontroly pravopisu a gramatiky aplikace Microsoft Word nashromáždili sbírku chybně napsaných slov, můžete vytvořit nový slovník, který resetuje funkce kontroly a od začátku spustí nový vlastní slovník, a poté nastavit nový slovník jako výchozí pomocí nástroj pro nastavení vlastních slovníků. Můžete také resetovat kontrolu pravopisu a gramatiky a znovu zkontrolovat jeden dokument. Kromě toho můžete změnit jazyk svého slovníku kontroly pravopisu v nástroji Nastavení vlastních slovníků.

Nový vlastní slovník

1

Otevřete aplikaci Word, klikněte na kartu „Soubor“ v horní navigační nabídce a poté klikněte na položku „Možnosti aplikace Word“.

2

Klikněte na možnost „Vlastní slovníky“ a poté kliknutím na „Nový“ otevřete formulář Nový slovník.

3

Do pole Název zadejte název nového slovníku a soubor uložte kliknutím na „Uložit“. Zkontrolujte, zda název souboru obsahuje příponu souboru „DIC“.

4

Zrušte zaškrtnutí možnosti „CUSTOM.DIC“ v dialogovém okně Vlastní slovníky a poté zaškrtněte políčko u nového slovníku, který jste právě vytvořili. Klikněte na „OK“.

5

Klikněte na tlačítko „Změnit výchozí“ v dialogovém okně Vlastní slovníky a poté podle potřeby klikněte na nový slovník, který chcete přiřadit jako výchozí. Dvojitým kliknutím na „OK“ uložíte nastavení a zavřete dialogová okna.

Reset pro jeden dokument

1

Otevřete dokument v aplikaci Word a povolte kontrolu pravopisu a gramatiky v dokumentu kliknutím na „Zkontrolovat“ na horním navigačním pásu a poté na kartu „Pravopis a gramatika“. Chybně napsaná slova můžete podle potřeby změnit nebo ignorovat, když se v dialogovém okně Pravopis zobrazí podezření na chybnou pravopis. Kontrola pravopisu celého dokumentu.

2

Klikněte na možnost „Soubor“ a poté klikněte na „Možnosti“, jakmile kontrola pravopisu dosáhne konce dokumentu.

3

Klikněte na možnost „Korektura“ a poté na možnost „Znovu zkontrolovat dokument“. Zobrazí se varovná zpráva označující, že operace resetuje kontrolu pravopisu a gramatiky, takže Word znovu zkontroluje slova, která jste dříve zkontrolovali.

4

Pokračujte kliknutím na „Ano“ a poté kliknutím na „OK“ zavřete okno Možnosti aplikace Word. Kontrola pravopisu znovu zkontroluje dokument.