Jak vložit odkaz do aplikace PowerPoint 2007

Pokud potřebujete přidat užitečné odkazy na snímky ve svých obchodních prezentacích, můžete použít stejný systém odkazů, který doporučuje Royal Society of Chemistry při vytváření profesionálních dokumentů a dokumentů. V tomto systému umístíte čísla vedle obsahu, na který chcete odkazovat. Každé číslo ukazuje na skutečnou referenci, která se objeví v seznamu referencí jinde v dokumentu. PowerPoint 2007 nemá nástroj, který vytváří odkazy, ale stále je můžete vložit na snímek a přidat seznam odkazů do spodní části snímku pomocí nástrojů, které PowerPoint má.

Přidejte referenční čísla

1

Otevřete prezentaci PowerPoint a přejděte na snímek s obsahem, na který chcete odkazovat. Na tento snímek umístíte své reference a seznam referencí. Klikněte na pásu karet na tlačítko „Vložit“ a poté klikněte na „Textové pole“.

2

Klikněte kamkoli na snímek, podržte levé tlačítko myši a tažením myši vytvořte textové pole.

3

Klikněte do textového pole a zadejte „1“ (bez uvozovek). Toto číslo se stává prvním referenčním číslem, které použijete k odkazu na část svého obsahu.

4

Klepnutím vyberte textové pole a poté přejděte do sekce Písmo na pásu karet na kartě Domů. Tato část obsahuje tlačítka Tučné a Kurzíva, která umožňují změnit vzhled textu v textovém poli. Pokud chcete, aby vaše referenční číslo bylo tučně nebo kurzívou, klikněte na jedno z těchto tlačítek.

5

Klikněte na tlačítko „Barva písma“ a klikněte na jednu z barev, pokud chcete, aby číslo mělo určitou barvu.

6

Klikněte dovnitř textového pole a přetáhněte jej na konec věty, na kterou chcete odkazovat. Přetáhněte textové pole tak, aby se číslo objevilo mírně nad účaří textu a vypadalo jako horní index.

7

Klikněte pravým tlačítkem na textové pole referenčního čísla a vyberte možnost Kopírovat. Stisknutím kombinace kláves „Ctrl-V“ přidáte na snímek nové textové pole. Toto nové textové pole je kopií původního.

8

Klikněte na nové textové textové pole a přetáhněte jej na konec jiné věty, na kterou chcete odkázat. Přetáhněte nové textové pole tak, aby se zobrazilo napravo od obsahu, na který chcete odkazovat, a poté jej mírně přetáhněte nahoru, aby se stal horním indexem.

9

Poklepejte dovnitř nového textového pole. PowerPoint zvýrazní číslo 1. Do textového pole zadejte „2“ (bez uvozovek). Toto se stane vaším druhým referenčním číslem. Pokračujte stisknutím klávesy „Ctrl-V“ a podle potřeby vytvořte další textová pole. Po vytvoření nového textového pole jej přesuňte na text, na který chcete odkazovat, a umístěte jej, jak je popsáno v předchozích krocích. Pokaždé, když vytvoříte nové textové pole, zvyšte číslo textového pole o jednu. Pokud má řádek textu více než jeden odkaz, oddělte čísla přidáním čárky za první číslo, jak je znázorněno v následujícím příkladu:

1,2

To lze provést zadáním čárky za „1“, která se zobrazí v prvním textovém poli.

Vytvořte seznam referencí

1

Přesuňte se na pás karet a klikněte na „Vložit“. Klikněte na „Textové pole“ a poté na prázdnou oblast na snímku. Podržte levé tlačítko myši a tažením myši doprava vytvořte široké textové pole, které se táhne od levé strany snímku k jeho pravé straně. Toto textové pole se stává seznamem odkazů, který obsahuje text, na který odkazujete. Klikněte dovnitř tohoto textového pole, podržte levé tlačítko myši a přetáhněte textové pole do dolní části snímku.

2

Po umístění klikněte do textového pole a do textového pole zadejte číslo "1" (bez uvozovek). Stisknutím mezerníku přidáte za číslo mezeru a zadejte text, který chcete použít pro první referenci.

3

Stisknutím klávesy „Enter“ vytvořte nový prázdný řádek pod prvním řádkem a zadejte „2“ (bez uvozovek). Stiskněte mezerník a za „2“ zadejte text, který chcete použít pro druhou referenci. Následující příklad ukazuje jak se text v textovém poli může zobrazit po přidání dvou odkazů:

1 Toto je text k mé první referenci. 2 Toto je text k mé druhé referenci.

4

Podle potřeby přidejte další řádky do referenčního textového pole. Například pokud vytvoříte čtyři očíslovaná textová pole, přidejte čtyři odkazy do referenčního textového pole, jak je popsáno v předchozím kroku.