Jak odebrat hostujícího uživatele z počítače Mac

Ponechání otevřených uživatelských účtů hosta ve vašem počítači Mac, když uživatel již nepotřebuje přístup, může ohrozit vaše obchodní a osobní soubory. Odeberte nepotřebné účty pomocí sekce Uživatelé a skupiny v Předvolbách systému. Pokud má host oprávnění ke čtení a zápisu, musíte se rozhodnout, co dělat s domovskou složkou uživatele - buď si složku ponechejte, nebo ji zkomprimujte do obrazu disku.

Odebrání uživatelského účtu hosta

1

Klikněte na nabídku „Apple“ v levém horním rohu plochy a vyberte „Předvolby systému“. Klikněte na ikonu „Uživatelé a skupiny“ v části Systém.

2

Klikněte na ikonu „Zamknout“ v pravém dolním rohu a poté podle pokynů zadejte jméno a heslo správce. Tím se odemkne nastavení, které vám umožní provádět změny.

3

V levém sloupci vyberte účet „Hostující uživatel“. Zrušte výběr možnosti „Povolit hostům přihlásit se k tomuto počítači“. Účet hostujícího uživatele je deaktivován.

4

Kliknutím na ikonu „Zamknout“ zabráníte ostatním ve změně nastavení.

Odebírání dalších uživatelů

1

Otevřete „Předvolby systému“ v nabídce Apple a klikněte na ikonu „Uživatelé a skupiny“. Klikněte na ikonu „Zamknout“ a zadejte jméno a heslo správce.

2

V levém sloupci klikněte na jméno uživatele, kterého chcete odebrat. Klikněte na tlačítko „-“ pod sloupcem. Pokud je účet určen pouze ke sdílení, otevře se dialogové okno s žádostí o potvrzení, že chcete účet odstranit. Klikněte na „OK“.

3

Pokud je to požadováno, uložte domovskou složku hosta uživatele výběrem možnosti „Uložit domovskou složku do obrazu disku“. Obrázek se uloží do složky Users ve složce Deleted Users. Pokud nevyberete tuto možnost, domovská složka uživatele zůstane tam, kde je ve složce Uživatelé. Klikněte na „Odstranit uživatele“.

4

Kliknutím na ikonu „Zamknout“ zabráníte komukoli změnit nastavení bez oprávnění správce.