Jak se stát licencovaným prodejcem NFL

Fanoušci NFL se chtějí vydat do barev svého týmu, než se vydají do hry, což z výroby zboží NFL učiní ziskový obchodní podnik. NFL má však pro své dodavatele přísná licenční pravidla a kvalifikaci a je nezbytné, abyste dodržovali tato pravidla a splňovali tyto kvalifikace, abyste se stali licencovaným prodejcem. Pokud tak učiníte, můžete vyrábět zboží s licencí NFL k prodeji distributorům.

1

Získejte tři roky zkušeností s výrobou. NFL uděluje licence prodejců pouze výrobcům, nikoli prostředníkům nebo distributorům. Vaše výrobní zkušenosti by měly zahrnovat i zkušenosti s distribucí produktů, které vyrábíte.

2

Zajistěte minimálně 100 000 USD, abyste splnili záruku licenčních poplatků požadovanou NFL. NFL vyžaduje, aby licencovaní výrobci každý rok platili 100 procent záruky za autorské honoráře. Zajistěte, aby vaše roční tržby mohly pokrýt tuto záruku 100 000 USD - a v ideálním případě ji překročte, abyste mohli profitovat ze svého prodeje zboží.

3

Zajistěte komplexní obchodní obecnou politiku odpovědnosti. NFL očekává, že její licencovaní prodejci budou mít tuto pojistnou smlouvu, která by měla mít hodnotu 3 miliony dolarů za událost a 6 milionů dolarů souhrnně.

4

Požádejte o předběžnou kvalifikaci a staňte se prodejcem s licencí NFL. Navštivte webové stránky NFL, abyste získali přístup k předkvalifikační aplikaci, která vyžaduje podrobné informace o organizaci, financích a historii vašeho podnikání. V souvislosti s touto aplikací napište obchodní plán a návrh, který podrobně popisuje, jak plánujete ve své firmě používat licencované zboží NFL.

5

Spolu s vaší žádostí o předběžnou kvalifikaci odešlete další obchodní dokumentaci. NFL vyžaduje, aby potenciální prodejci předložili auditovanou účetní závěrku a daňová přiznání za dva roky, výroční zprávu a odkaz na úvěr od finanční instituce.