Jak změnit formát účetnictví v aplikaci Excel

Účetní formát v aplikaci Microsoft Excel 2010 je velmi podobný formátu měny - oba zobrazují symbol měny vedle každého čísla. Účetní formát má ale několik rozdílů, které usnadňují provádění účetnictví, například zobrazování nulových hodnot jako pomlček, zarovnání všech symbolů měn a desetinných míst a zobrazení záporných částek v závorkách.

1

Otevřete soubor aplikace Excel 2010, ve kterém chcete provést změny formátu.

2

Vyberte buňku vlevo nahoře v rozsahu buněk, které chcete změnit na účetní formát. Posouvejte tabulku pomocí posuvníků na pravém a dolním okraji tabulky, abyste viděli buňku vpravo dole požadovaného rozsahu. Podržte klávesu Shift a kliknutím na tuto buňku vyberte celý rozsah.

3

Klikněte pravým tlačítkem kamkoli do vybraného rozsahu a v rozbalovací nabídce vyberte možnost „Formátovat buňky“.

4

V seznamu na levé straně zobrazeného okna klikněte na „Účetnictví“. V rozevírací nabídce uprostřed okna vyberte symbol měny a pomocí šipek nahoru a dolů určete, kolik desetinných míst chcete zobrazit.

5

Kliknutím na „OK“ okno zavřete a ve vybraném rozsahu se nyní budou zobrazovat čísla ve formátu účtování.