Práva zaměstnanců při obvinění z krádeže

Není to něco, na co byste rádi mysleli, ale krádež zaměstnanců nebo podvody vás mohou připravit o zisky a vyvolat konflikt na vašem pracovišti. Jako vlastník firmy musíte být ostražití, pokud jde o zajištění toho, aby se vaši zaměstnanci neúčastnili krádeží, což může zahrnovat podvodné účetnictví, falšování výkazů výdajů, vytváření falešných faktur a přímé krádeže fyzického majetku. Dokazování krádeže na pracovišti však vyžaduje důkazy. Vaši zaměstnanci mají práva, když jsou obviněni z krádeže, a znalost těchto práv vám může pomoci dodržovat správné postupy a zabránit situaci, kdy byl zaměstnanec za krádež propuštěn, ale falešně obviněn.

Právo na kontrolu souboru lidských zdrojů

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak prokázat krádež na pracovišti, je podat žalobu proti zaměstnanci prostřednictvím rigidní dokumentace, která katalogizuje všechny důvody propuštění zaměstnance za krádež. Tato dokumentace je obvykle uložena u lidských zdrojů a poté, co jste obvinili zaměstnance z krádeže, má tento zaměstnanec právo zkontrolovat jeho soubor lidských zdrojů. Ačkoli se právní jazyk v jednotlivých státech liší, mohou zaměstnanci požádat o přístup ke svým pracovním souborům, aby mohli určit, zda souhlasí nebo nesouhlasí s tím, co obsahuje. Proto je důležité, abyste si v personální složce vedli přesnou dokumentaci, protože prokázat krádež na pracovišti je nemožné, pokud vám chybí záznamy o kázni, výkonu a porušování norem zaměstnanců.Úplný spis vás může také chránit, pokud jeden z vašich zaměstnanců tvrdí, že byl za krádež propuštěn, ale falešně obviněn.

Právo odmítnout pořídit detektor lži

Pokud uvažujete o propuštění zaměstnance za krádež, ale chcete před rozhodnutím učinit test na detektoru lži, musíte dodržovat federální zákon o ochraně polygrafů. Toto je zákon, který se vztahuje na zaměstnance, kteří nepracují pro vládu nebo pro národní obranu. Dává těmto pracovníkům právo na písemné oznámení nejméně 48 hodin před testem, které uvádí, že máte důvodné podezření, že dotyčný zaměstnanec je zapojen do krádeže, která vedla k vašemu vyšetřování. Zákon také vyžaduje, abyste zaměstnankyni poskytli prohlášení, které ji informuje o právu odmítnout podstoupit zkoušku. Vyžaduje také, abyste poskytli seznam témat, o kterých nelze diskutovat, vysvětlení, jak použijete výsledky, a zákonná práva zaměstnance, pokud test nespravujete legálně.Test detektoru lži může poskytnout zásadní důkazy o propuštění zaměstnance za krádež, ale pokud nedodržíte zákon týkající se tohoto procesu, může váš zaměstnanec podat stížnost na americké ministerstvo práce.

Právo na soukromí

Právo na soukromí je u soukromých podniků omezeno, a proto mnoho společností může sledovat e-maily zaměstnanců, poslouchat hlasové zprávy a sledovat používání internetu bez porušení zákonů na ochranu soukromí. Musíte však být opatrní, jak daleko věci posouváte. Například se můžete dostat do právních problémů, pokud se pokusíte zadržet zaměstnance, aby opustil prostory. Zaměstnanci mají právo opustit vaši kancelář, pokud o to požádají. Zakázání zaměstnance odejít, protože máte podezření, že něco ukradl, lze podle okolností vykládat jako únos. Zaměstnanci mají rovněž právo odmítnout prohlídku těla, pokud prohlídku neprovede pracovník zákona, který má pravděpodobný důvod se domnívat, že zaměstnanec ukradl majetek.Je důležité si uvědomit, že dodržování správných postupů vám může poskytnout krytí, pokud zaměstnanec tvrdí, že byl za krádež propuštěn, ale falešně obviněn.