Jak vytvořit vývojové diagramy v dokumentech Google

Vytváření vývojových diagramů pomocí Dokumentů Google se příliš neliší od práce uvnitř běžné aplikace vývojových diagramů, jako je Visio. Po přihlášení do Dokumentů Google můžete do dokumentu přidat předem připravené symboly vývojového diagramu, nakreslit tvary a umístit objekty a vytvořit požadovaný vývojový diagram. Google Docs je bezplatná služba Google, která vám umožňuje pracovat s tabulkami, vývojovými diagramy a dalšími typy dokumentů online. Začněte používat vývojové diagramy Dokumentů Google výběrem šablony, která obsahuje typy symbolů vývojových diagramů, které potřebujete k provedení požadovaného úkolu.

1

Spusťte prohlížeč a přejděte na webovou stránku Galerie šablon Google.com. Pokud nejste přihlášeni ke svému účtu Google, přihlaste se. Pokud účet nemáte, zaregistrujte se a poté se vraťte na stránku Galerie šablon.

2

Do textového pole „Šablony vyhledávání“ zadejte „Vývojový diagram“ - bez uvozovek - a stisknutím klávesy „Enter“ zobrazte seznam šablon. Každá šablona zobrazuje miniaturu obrázku a typ vývojového diagramu se zobrazí pod názvem šablony.

3

Projděte šablony a klikněte na tlačítko „Náhled“ vedle šablony, která vás zajímá. Šablona se otevře na nové stránce.

4

Chcete-li ji použít, klikněte na „Použít tuto šablonu“. V opačném případě se kliknutím na tlačítko „Zpět“ v brožuře vraťte do seznamu šablon a pokračujte v náhledu šablon, dokud nenajdete šablonu, která se vám líbí, a poté klikněte na „Použít tuto šablonu“. Otevře se nový dokument a zobrazí šablonu na levé straně stránky dokumentu.

5

Přetáhněte symboly ze šablony do dokumentu a podle potřeby vytvořte vývojový diagram. Přesuňte symbol kliknutím levým tlačítkem myši, podržením levého tlačítka myši a přetažením. Změňte velikost symbolu kliknutím levého tlačítka na jeden z úchytů, které se objevují podél jeho okrajů, a přetažením úchytu.

6

Přesuňte se na panel nástrojů v horní části dokumentu a kliknutím na šipku vedle nástroje „Čára“ zobrazte seznam typů čar. Mezi tyto typy patří čáry, šipky, mnohoúhelníky a tvary.

7

Kliknutím na jeden z typů čar jej vyberte a poté klikněte dovnitř dokumentu. Podržte levé tlačítko myši a tažením myši nakreslete vybraný tvar. Kliknutím na nástroj „Ukazatel“ na panelu nástrojů vyberte ukazatel a kliknutím na tvar jej vyberte. Tvar pak můžete přesunout přetažením.

8

Podle potřeby aktivujte další nástroje a pomocí nich přidejte do vývojového diagramu další obsah. Tyto nástroje vám umožňují přidat zvětšení dokumentu, přidat obrázky, vložit textová pole a provádět další úkoly.