Jak zcela odstranit data procházení z pevného disku

Při procházení webů na webu se vaše data procházení ukládají jako dočasné internetové soubory a soubory cookie. Vaše historie procházení je také uložena v sekci Historie prohlížeče. Prohlížeč můžete vymazat a úplně tak odstranit všechna data procházení z pevného disku. Pokud máte více než jeden prohlížeč, nezapomeňte z každého prohlížeče vymazat údaje o prohlížení a odstranit tak všechna data z počítače.

internet Explorer

1

Otevřete prohlížeč Internet Explorer a klikněte na ikonu „Nástroje“. Otevře se nabídka Nástroje.

2

Umístěním kurzoru myši na možnost „Zabezpečení“ zobrazte podnabídku Zabezpečení a poté klikněte na možnost „Odstranit historii procházení“. Zobrazí se seznam uložených položek.

3

Zaškrtnutím políčka před každou položkou v seznamu odstraníte všechny stopy z historie procházení.

4

Klikněte na možnost „Odstranit“. Všechna zadaná data jsou odstraněna.

Firefox

1

Otevřete Firefox a klikněte na tlačítko „Firefox“. Klikněte na možnost „Historie“.

2

Kliknutím na možnost „Vymazat nedávnou historii“ otevřete dialogové okno Vymazat nedávnou historii.

3

Klikněte na rozevírací pole „Časový rozsah pro vymazání“ a poté klikněte na časový rozsah, který chcete vymazat. Můžete vybrat rozsah od poslední hodiny do všeho uloženého v prohlížeči.

4

Kliknutím na možnost „Podrobnosti“ zobrazíte všechny kategorie dat, které chcete smazat.

5

Zaškrtnutím políčka před každou kategorií dat zahrňte data do odstranění.

6

Klikněte na tlačítko „Vymazat nyní“. Mezipaměť, soubory cookie a dočasné internetové soubory jsou odstraněny.

Google Chrome

1

Otevřete webový prohlížeč Google Chrome. Klikněte na ikonu nabídky „Chrome“ na horním navigačním panelu a poté klikněte na „Nástroje“.

2

Klikněte na možnost „Vymazat údaje o prohlížení“. Otevře se dialogové okno Vymazat údaje o procházení.

3

Zaškrtněte políčko před možností „Vymazat data procházení“.

4

Klikněte na rozevírací pole „Časový rozsah“ a poté časový rozsah vymažte. Chcete-li odstranit všechna data procházení, vyberte možnost „Počátek času“.

5

Klikněte na tlačítko „Vymazat údaje o prohlížení“. Všechna data procházení jsou odstraněna.