Důležitost kompenzace na pracovišti

Chytří zaměstnavatelé vědí, že udržení kvality zaměstnanců vyžaduje poskytnutí správného balíčku odměn a výhod. Kompenzace zahrnuje mzdy, platy, bonusy a provizní struktury. Zaměstnavatelé by neměli ignorovat část odměn a benefitů pro zaměstnance, protože výhody sladí pracovní smlouvy s prioritami, které většina zaměstnanců potřebuje.

Přilákání nejlepších talentů

Lidé se vždy snaží finančně dostat do nejlepší možné pozice. Ti, kteří stojí za konkrétní částku platu, často znají jejich hodnotu a budou hledat pozici, která bude platit odpovídajícím způsobem. Proveďte průzkum, jak vypadají balíčky kompenzací a výhod vašeho konkurenta. Nezapomeňte svým potenciálním zaměstnancům nabídnout podobný balíček, abyste přilákali ty nejlepší kandidáty pro vaši společnost. První pronájem správného kandidáta snižuje náklady na nábor pracovníků a pomáhá uvolnit vlastníky firem pro další úkoly.

Zvýšená motivace zaměstnanců

Správné odměňování zaměstnanců ukazuje, že si jich vážíte jako pracovníky a jako lidské bytosti. Když se lidé cítí oceněni, mají lepší pocit, když přicházejí do práce. Celkově se zvyšuje morálka společnosti a lidé jsou motivováni do práce a dělat dobrou práci. Navíc, když zaměstnanci vědí, že existují bonusy nebo provize, jsou stále více motivováni k tomu, aby poskytovali velkolepější výsledky. Plány odměn za bonusy a provize se stávají ústředním bodem úspěchu.

Zvyšte loajalitu zaměstnanců

Pokud jsou zaměstnanci dobře placeni a jsou šťastní, pravděpodobně ve společnosti zůstanou. Správná kompenzace je jedním z faktorů, proč zaměstnanci zůstávají u zaměstnavatelů. Loajalita znamená, že vlastníci firem nemusí nadále trávit čas, peníze a energii náborem nových kandidátů. Udržení zaměstnanců a nízké fluktuace jsou skvělé pro zaměstnavatele, kteří kultivují tým, který ví, co má dělat. Tento tým je také motivován být součástí týmu a dělá svou práci dobře.

Zvýšená produktivita a ziskovost

Šťastní zaměstnanci jsou produktivní zaměstnanci. Produktivita ve vztahu k odměnám začíná tím, že se zaměstnanci cítí oceněni, což zvyšuje motivaci a loajalitu. Zaměstnanci jsou nejen více motivováni k tomu, aby odvedli dobrou práci, ale také čím déle jsou lidé ve společnosti, tím více vědí a tím efektivnější jsou. To vše vede ke zvýšení produktivity.

Spokojenost s prací, aby lidé zůstali

Vytvoření správného plánu odměňování vede k větší spokojenosti s prací. Správný kompenzační plán zahrnuje výhody a všechny další dostupné bonusy. Zaměstnanci se často chlubí prázdninovými bonusy nebo horlivě sledují, jak si akcie společnosti vedou, protože mají akciové opce. Správný kompenzační program investuje zaměstnance do prováděné práce, což jim dává větší pocit spokojenosti, když společnost uspěje. Vědí, že za své úsilí budou odměněni; každý je rád oceněn.