Jak extrahovat stránky v Acrobatu

Pokud používáte soubory PDF k odeslání projektů ke schválení klientem, k odeslání informací prodejcům za účelem odhadu nebo nabídky, nebo k dodání vzorků své práce potenciálním zákazníkům, možná budete muset sdílet mnohem více dokumentů pouze z jedné stránky. Místo kompilace samostatného jednostránkového PDF nebo odeslání celého vícestránkového dokumentu můžete pomocí funkcí Adobe Acrobat pro extrakci stránek vytvořit samostatný soubor, který obsahuje pouze stránky, které potřebujete.

1

Otevřete soubor PDF v aplikaci Adobe Acrobat Standard nebo Pro. Určete stránku nebo stránky, které chcete extrahovat.

2

V hlavní nabídce přejděte na „Upravit“ a klikněte na „Správa nástrojů“.

Struktura stránky se poté změní. Ve třetím řádku (shora) na panelu nástrojů klikněte na „Rozbalit“.

Poté se objeví čtvrtá řada nástrojů. Klikněte na zvýrazněné pole „Extrahovat“.

3

Vyberte možnosti pro extrakci stránky. Zaškrtnutím políčka „Odstranit stránky po rozbalení“ odeberete příslušné stránky z původního souboru PDF. Vytvořte každou extrahovanou stránku do samostatného PDF kliknutím na zaškrtávací políčko „Extrahovat stránky jako samostatné soubory“. Necháte-li obě tyto možnosti nezaškrtnuté, původní stránky zůstanou nedotčené a extrahované stránky se zobrazí v jediném novém souboru PDF.

4

Otevřete nabídku „Soubor“ a zvolte „Uložit jako“, abyste změnili výchozí název souboru, který obsahuje extrahované stránky. Acrobat automaticky pojmenuje soubor „Stránky od [název_souboru] .pdf“ a použije název původního dokumentu jako [název_souboru]. Vyberte umístění extrakčního souboru a změňte jeho název tak, aby vyhovoval vašemu účelu výstupu.

5

Zavřete původní soubor PDF. Pokud jste se rozhodli po extrakci odstranit stránky, můžete soubor uložit pod jiným názvem a zachovat tak původní dokument.