Jak připojit stolní počítač HP k bezdrátovému systému

Společnost HP vyrábí celou řadu stolních počítačů určených pro firmy a většina z nich se snadno připojuje ke kabelovému směrovači nebo přepíná do místní sítě. Většina počítačů HP však nemá adaptéry Wi-Fi pro připojení k bezdrátovému směrovači nebo síti. Pokud tedy chcete připojit pracovní plochu HP k bezdrátovému routeru v kanceláři, musíte nainstalovat síťový adaptér a nakonfigurovat jej pro vaši síť Wi-Fi.

USB bezdrátový adaptér

1

Zapněte počítač HP a přihlaste se do systému Windows.

2

Vložte konec mini-kabelu USB do síťového adaptéru USB a druhý konec připojte k počítači. Pokud má váš systém HP v přední části pouzdra porty USB, zapojte do jednoho z nich kabel USB pro síťový adaptér, protože byste mohli získat lepší bezdrátový signál, než kdybyste připojovali zařízení k zadní straně stolního počítače.

3

Pokud se zobrazí výzva systému Windows, vložte disk s ovladačem pro bezdrátový adaptér USB do jednotky CD nebo DVD v počítači HP. U většiny bezdrátových adaptérů USB nevyžaduje systém Windows ovladače třetích stran, protože má v operačním systému zabudovaný potřebný software. Systém Windows nakonfiguruje bezdrátový adaptér pro použití po několika sekundách instalace integrovaného ovladače nebo ovladače z instalačního disku. Na hlavním panelu poblíž hodin se zobrazí ikona bezdrátové sítě.

4

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu a klikněte na „Otevřít Centrum sítí a sdílení“. V okně Centrum sítí a sdílení klikněte na „Nastavit nové připojení nebo síť | Připojte se k internetu | Další | Bezdrátový."

5

V seznamu dostupných připojení vyberte SSID nebo název bezdrátové sítě pro váš router. Pokud se název sítě pro váš router v seznamu neobjeví, restartujte bezdrátový router a stolní počítač HP. SSID routeru by se měl zobrazit v seznamu dostupných připojení po restartování počítače a aktualizaci seznamu dostupných bezdrátových sítí. Vyberte síť a klikněte na „Připojit“.

6

Na výzvu zadejte bezpečnostní klíč nebo heslo pro připojení k bezdrátové síti.

7

Klikněte na „Připojit“. Poté, co systém Windows zobrazí zprávu potvrzující, že připojení k bezdrátovému směrovači bylo úspěšné, spusťte preferovaný webový prohlížeč a běžně procházejte internet pomocí nového bezdrátového připojení.

Instalace bezdrátového adaptéru PCI

1

Vypněte stolní počítač HP a odpojte všechny kabely a externí zařízení. Přesuňte počítač na čistý pracovní povrch.

2

Pomocí křížového šroubováku odstraňte upevňovací šrouby na zadní straně stolního počítače HP, které zajišťují přístupový panel na levé straně. Případně použijte prsty k odstranění šroubů, pokud je má jednotka.

3

Připojte kovovou sponu na konci antistatického řemínku na zápěstí ke kovovému povrchu uvnitř stolního počítače HP. Zasuňte smyčkový konec řemínku přes jednu z vašich paží. Několikrát se dotkněte kovového povrchu uvnitř pouzdra, aby se vybila statická elektřina v těle.

4

Najděte na základní desce prázdný slot PCI. Sloty PCI jsou bílé, zatímco sloty PCI-X jsou obvykle černé, modré nebo hnědé. Vyšroubujte šroub, který zajišťuje kryt slotu za vybraným slotem PCI, a vysuňte kryt slotu ze zadní části skříně počítače.

5

Opatrně vyjměte bezdrátovou kartu PCI z antistatického obalu a nedotýkejte se zlatých nebo stříbrných kolíků na spodní straně karty. Uchopte kartu nahoře oběma rukama a zatlačte kolíky na spodní straně karty do slotu PCI pevně, ale jemně. Zatlačte kartu do slotu PCI, dokud není zcela usazena.

6

Vložte šroub, který jste odstranili z krytu slotu, do otvoru pro šroub na držáku slotu bezdrátové karty PCI a utáhněte jej šroubovákem s křížovou hlavou. Znovu připevněte přístupový panel na levé straně a zajistěte jej pomocí přídržných šroubů nebo šroubů.

7

Připojte anténu k zadní straně bezdrátové karty PCI a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. Přesuňte počítač HP zpět na stůl nebo pracovní stanici a znovu připojte všechny kabely. Zapněte počítač a počkejte, až se načte Windows.

8

Po zobrazení výzvy vložte instalační CD pro bezdrátovou síťovou kartu PCI. Počkejte, až systém Windows nainstaluje ovladač pro interní bezdrátovou kartu, a pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač.

9

Klikněte na „Start | Ovládací panely | Centrum sítí a sdílení | Nové připojení nebo síť | Připojte se k internetu | Další | Bezdrátový." Vyberte název bezdrátové sítě a klikněte na „Připojit“.

10

Pokud se zobrazí výzva, zadejte bezdrátový bezpečnostní klíč nebo heslo a klikněte na „Připojit“. Pomocí počítače HP procházejte internet obvyklým způsobem.