Jak přidat speciální efekty třetích stran do programu Windows Movie Maker

Windows Movie Maker je všestranný nástroj, který můžete použít k vytváření a úpravám videosouborů. Movie Maker obsahuje omezenou knihovnu speciálních efektů pro manipulaci s videoklipy. Pokud se chcete rozdělit na standardní efekty aplikace Movie Maker, stáhněte si nové speciální efekty z Internetu a nainstalujte je do správného umístění ve složce Movie Maker.

1

Otevřete webový prohlížeč a přejděte na web nebo fórum, které hostí speciální efekty programu Windows Movie Maker.

2

Stáhněte si soubor efektů na pevný disk.

3

Podržte klávesu s logem Windows a stisknutím klávesy R otevřete příkazové pole pro spuštění. Do pole zadejte „průzkumník“ a stisknutím klávesy Enter otevřete Průzkumníka Windows.

4

Přejděte do složky „C: \ Program Files \ Movie Maker \ Shared“.

5

Vytvořte novou podsložku, do které uložíte nové efekty Movie Maker. Pojmenujte podsložku „AddOnTFX“.

6

Klikněte a přetáhněte stažený soubor efektů do složky AddOnTFX.

7

Spusťte aplikaci Windows Movie Maker.

8

Klikněte na odkaz „Zobrazit video efekty“ na levé straně okna programu. Váš nový efekt se zobrazí v seznamu dostupných efektů na středovém panelu.