Výhody a nevýhody partnerství s omezenou odpovědností

Partnerství je dohoda mezi dvěma nebo více společnostmi nebo jednotlivci o společném vlastnictví a provozování podniku. Partneři sdílejí manažerské povinnosti a zisky a ztráty společnosti. Partnerství s ručením omezeným je speciální obchodní struktura, která poskytuje ochranu jednotlivým partnerům před nedbalostí ostatních partnerů v organizaci. Toto uspořádání má výhody i potenciální nevýhody.

Spropitné

Partnerství s ručením omezeným chrání jednotlivé partnery před nedbalostí ostatních partnerů, mohou však nastat daňové komplikace v závislosti na státě, ve kterém zahájíte LLP.

Výhoda: Ochrana odpovědnosti

V obecných partnerstvích je každý účastník osobně odpovědný za jednání společnosti. To zahrnuje dluhy, závazky a protiprávní jednání jiných partnerů. Jednou z výhod společnosti s ručením omezeným je ochrana odpovědnosti, kterou poskytuje. Tento typ struktury partnerství chrání jednotlivé partnery před osobní odpovědností za jednání z nedbalosti ostatních partnerů v LLP.

Jednotliví partneři navíc osobně neodpovídají za dluhy partnerství nebo jiné závazky. To je výhodné pro jednotlivého partnera, pokud jde o potenciální soudní spory nebo nároky z nedbalosti vůči podniku.

Výhoda: Daňové výhody

Jednotlivci v partnerství obvykle platí daně z příjmu fyzických osob, daně ze samostatné výdělečné činnosti a odhadované daně pro sebe. Samotné partnerství není odpovědné za placení daní. Úvěry a odpočty společnosti jsou předávány partnerům za účelem podání jejich jednotlivých daňových přiznání. Kredity a odpočty se dělí procentem individuálního zájmu, který má každý společník ve společnosti. To může být výhodné pro partnery, kteří mají omezený zájem o společnost nebo zvláštní daňové požadavky kvůli jejich zájmům v jiných podnicích.

Výhoda: Flexibilita

Partnerství s ručením omezeným nabízejí účastníkům flexibilitu v obchodním vlastnictví. Partneři mají pravomoc rozhodovat, jak budou jednotlivě přispívat k obchodním operacím. Manažerské povinnosti lze rozdělit rovnoměrně nebo odděleně na základě zkušeností každého partnera.

Kromě toho se partneři, kteří mají ve společnosti finanční podíl, mohou rozhodnout, že nebudou mít žádnou pravomoc nad obchodními rozhodnutími, ale budou si nadále udržovat vlastnická práva na základě jejich procentního podílu ve společnosti. Flexibilita v obchodních operacích se může stát nevýhodou, když se partneři rozhodují na základě osobních zájmů, a nikoli na zájmu partnerství jako celku.

Nevýhoda: Zvláštní daňové aspekty

Kvůli speciální struktuře partnerství s ručením omezeným a extrémně složitým požadavkům na registraci daní daňové úřady v některých státech uznávají tuto strukturu pro daňové účely jako společnost bez partnerství. To by mohlo být nevýhodou pro partnery, kteří vyžadují zvláštní daňovou úvahu. Některé státy zakazují LLP úplně kvůli daňové složitosti.

Nevýhoda: Není uznávána v každém státě

Na rozdíl od komanditních společností nejsou partnerství s ručením omezeným v každém státě uznávána jako legální obchodní struktura. Některé státy omezují vytvoření partnerství s ručením omezeným na profesionály, jako jsou lékaři nebo právníci.

Jiné státy umožňují vytvoření LLP, ale uloží subjektu vysoké daňové limity, a to jak při vzniku, tak i v průběhu. Navíc, bez ohledu na stát, ve kterém působí, mnoho stran vnímá LLP jako méně „důvěryhodné podniky“ než „korporace“.

Nevýhoda: Jeden partner může svázat ostatní

Další nevýhodou je, že jednotliví partneři nejsou povinni konzultovat s jinými účastníky určitých obchodních dohod. V zájmu ochrany celkové integrity společnosti byste měli vytvořit dohodu o partnerství, která konkrétně stanoví, co každý komanditista může a nemůže dělat při obchodních rozhodnutích. Finanční výkazy LLP musí být rovněž zveřejněny, což může u některých partnerů způsobit problém.