Jak přeinstalovat Active X

ActiveX je technologie společnosti Microsoft, která ve spolupráci s aplikací Internet Explorer poskytuje vašim prohlížečům speciální funkce, jako jsou animace nebo panely nástrojů. Internet Explorer vás vyzve k instalaci ActiveX, když navštívíte webovou stránku, která vyžaduje tento ovládací prvek. Pokud s ním máte potíže, přeinstalujte jej. Nejprve odeberte existující ovládací prvek a poté znovu navštivte webovou stránku, která to vyžaduje.

1

Spusťte Internet Explorer, klikněte na tlačítko „Nástroje“ v pravém horním rohu okna a v rozbalovací nabídce vyberte možnost „Spravovat doplňky“.

2

Rozbalte nabídku „Zobrazit“ a vyberte možnost „Stažené ovládací prvky“. V okně se nyní zobrazují všechny nainstalované ovládací prvky ActiveX.

3

Zvýrazněte ovládací prvek ActiveX, který chcete odebrat a znovu nainstalovat.

4

Klikněte na odkaz „Další informace“ ve spodní části okna a poté stisknutím tlačítka „Odebrat“ odinstalujte vybraný ovládací prvek ActiveX. Kliknutím na tlačítko „Zavřít“ se vrátíte do hlavního okna aplikace Internet Explorer.

5

Přejděte na webovou stránku, která vyžaduje právě odebraný ovládací prvek ActiveX, a poté, co se v horní části okna zobrazí dialogové okno, vyberte možnost „Instalovat“.