Jaký je hlavní rozdíl v LLC a LP?

Výběr správné obchodní struktury vám pomůže ušetřit peníze za podání poplatků, daní a obecných režijních nákladů. Dvě společné obchodní struktury pro majitele malých podniků zahrnují společnosti s ručením omezeným (LLC) a komanditní společnosti (LP). Ačkoli existují podobnosti mezi LLC a LP, obě obchodní struktury mají velké rozdíly. Znalost charakteristik, výhod a nevýhod obou obchodních struktur vám může pomoci vybrat tu správnou pro vaše podnikání.

Řízení

Struktura řízení je jedním z hlavních rozdílů mezi LLC a LP. Členy LLC mohou být fyzické nebo obchodní subjekty, které se liší od LP. LLC určuje práva pro správu svých členů. LP musí zahrnovat alespoň dva jednotlivce, přičemž jeden slouží jako generální partner a druhý jako komanditista. Odpovědnosti obou typů partnerů se liší. Generální partneři mají schopnost přijímat rozhodnutí managementu. Komanditisté se neúčastní rozhodování managementu a jsou odpovědní pouze za své počáteční investice.

Odpovědnost

Obchodní struktura LLC poskytuje ochranu osobních aktiv všem svým členům. Jednotliví členové nenesou břemeno obchodních dluhů. Na rozdíl od LLC nabízí LP ochranu osobní odpovědnosti pouze určitým partnerům. Plnou osobní odpovědnost nesou generální partneři. Společnost může žalovat generální partnery za dluhy vzniklé z partnerství. Soud může přiznat osobní majetek komplementářů věřitelům jako splátku za dluhy. Komanditní společnosti v LP dostávají stejnou ochranu odpovědnosti jako členové LLC, ale bez povinností vedení.

Daně

LLC je obdobou partnerství v tom, že zisky nebo ztráty jsou předávány členům, kteří musí platit daně z příjmu fyzických osob, což znamená, že se podnikatelský subjekt vyhýbá dani z příjmu právnických osob. Členové LLC rozhodují o tom, jak rozdělit zisky. Rozdělení zisku nezávisí na tom, kolik přispívají členové kapitálu. LP nabízejí zaměstnancům partnerství daňové výhody. Partneři musí platit federální daně z příjmů fyzických osob z rozdělování zisku z LP. Je-li to relevantní, musí členové LLC a partneři LP platit státní daně z příjmu.

Výhody a nevýhody LLC

Výhodou LLC je, že členové mohou získat ochranu odpovědnosti, ale mohou se vyhnout zátěži rozsáhlých papírování a vysokých poplatků za podání vyžadovaných společnostmi. Nevýhodou fungování jako LLC je, že obchodní subjekt nemá centralizované řízení, což může některým společnostem ztěžovat rozhodovací proces. Další nevýhodou LLC je, že pokud nebudou přijata jiná ujednání, LLC přestane existovat, pokud majitel zemře.

Klady a zápory LP

Výhodou založení LP je, že vlastníci podniků mohou snadno vyhledávat investory, aniž by se vzdali práv na správu. Generální partneři zůstávají pod kontrolou společnosti, zatímco komanditní společnosti poskytují kapitál. Další výhodou je, že LP se nerozpustí, pokud komanditista zemře, odejde nebo je vyměněn. Hlavní nevýhodou LP je to, že generální partneři nesou velká rizika. Generální partneři nesou odpovědnost za veškeré obchodní závazky.