Jak převést soubor Acrobat PDF na výšku nebo na šířku

Sada nástrojů aplikace Adobe Acrobat zahrnuje schopnost kombinovat soubory PDF, bitmapové obrázky a další zdroje dokumentů do souborů, které obsahují stránky různých velikostí a orientací. Pokud potřebujete převést stránky PDF z jedné orientace - na výšku nebo na šířku - do druhé, aplikace Adobe Acrobat Standard a Pro obsahují dočasné a trvalé možnosti pro změnu nastavení celého dokumentu nebo jeho části. V rámci schopnosti aplikace Acrobat manipulovat se zdroji online a 3D dokumentů můžete také prohlížet webové stránky, modely a obrázky v různých orientacích. Ačkoli se již nevolá „Acrobat“, bezplatný Adobe Reader nabízí omezenou podmnožinu těchto možností.

V aplikaci Adobe Reader, Adobe Acrobat Standard nebo Pro

1

Otevřete nabídku Zobrazit v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat. Vyhledejte podnabídku Otočit zobrazení a výběrem možnosti „Ve směru hodinových ručiček“ nebo „Proti směru hodinových ručiček“ otočíte zobrazení stránky v krocích po 90 stupních. Tím se přeorientují stránky z výšky na šířku nebo naopak. I když tento převod nemůžete s dokumentem uložit, může to usnadnit čtení souboru, který se otevře ve špatné orientaci.

2

Změňte orientaci stránky v době tisku a vytvořte výstup, který převede stránky, aniž by došlo ke změně samotného souboru PDF. Otevřete nabídku Soubor, vyberte možnost Tisk a vyhledejte možnosti Zpracování stránky. Zrušte zaškrtnutí políčka „Automatické otáčení a vycentrování“ a klikněte na tlačítko Vzhled stránky. Změňte orientaci stránky a dokument vytiskněte kliknutím na tlačítko „OK“.

3

Otočte 3D model, který se zobrazí v souboru PDF, CAD nebo v modelovacím programu. Kliknutím na model pomocí nástroje Ruka jej aktivujete, abyste měli přístup k 3D nástrojům aplikace Acrobat. Pomocí nástroje Otočit na panelu nástrojů 3D můžete objekt přeorientovat z výšky na šířku nebo naopak. Pokud používáte Adobe Acrobat, když v předvolbách 3D aplikace Acrobat zapnete „Povolit 3D výběr pro nástroj Ruka“, můžete svůj pohled převést také pomocí nástroje Ruka.

Pouze v Adobe Acrobat Standard nebo Pro

1

Otevřete nabídku Nástroje, vyhledejte její podnabídku Stránky a výběrem možnosti „Otočit“ otevřete dialogové okno Otočit stránky. Otevřete rozevírací nabídku Směr a nastavte úhel a stupeň otáčení na 90 stupňů ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nebo 180 stupňů. Pomocí přepínačů Rozsah stránek vyberte všechny stránky nebo rozsah stránek. Pokud vyberete rozsah, zadejte do polí pro zadávání stránek počáteční a koncové číslo stránky. Pomocí rozevírací nabídky Otočit vyberte sudé, liché nebo sudé a liché stránky. Kliknutím na „OK“ převedete orientaci vybraných stránek. Pokud zvolíte nesprávné stránky, směr nebo množství, stisknutím kláves Ctrl-Z vrátíte rotaci stránky zpět.

2

Změňte orientaci online stránek, které prohlížíte ve webovém prohlížeči, a převedete je do formátu PDF pomocí pluginu Adobe Acrobat. Otevřete v prohlížeči dialogové okno „Nastavení převodu webové stránky“ a klikněte na kartu „Rozvržení stránky“. Pomocí pole „Přepnout na šířku, pokud je zmenšené, menší než“ určete, jak malé musíte zmenšit stránku na výšku, než ji modul plug-in převede na šířku. Chcete-li převést obsah stránky na šířku stránky, aktivujte možnost "Změnit obsah na celou stránku".

3

Ořízněte stránky tak, aby byly široké nebo vysoké, a změníte jejich orientaci stránky, když odstraníte část oblasti stránky. Otevřete nabídku Nástroje, vyhledejte její podnabídku Stránky a zvolte možnost Oříznout. Chcete-li zmenšit rozměry stránky odstraněním okrajů, zaškrtněte políčko Odebrat bílé okraje. Chcete-li určit nové rozměry svých stránek, zadejte velikost původní velikosti stránky, kterou chcete odebrat z horní, dolní, levé a pravé části dokumentu, a určete, které stránky chcete oříznout. Můžete vybrat všechny, definovat počáteční a koncové číslo stránky nebo omezit operaci na sudé, liché nebo sudé a liché stránky.