Jak aktivovat hlasové příkazy na vašem iPhone

Pravděpodobně jste zvyklí telefonovat a aktivovat aplikace na svém iPhone klepnutím na obrazovku a přejetím prstem na stránku mezi obrazovkami. Po zavedení Siri, který byl k dispozici pro iOS 5 na iPhone 4S, můžete pomocí svého hlasu ovládat zařízení, volat, vyhledávat informace a spouštět aplikace.

1

Klepnutím na aplikaci „Nastavení“ na iPhone zobrazíte obrazovku Nastavení.

2

Přejděte na „Obecné“ a klepněte na něj.

3

Klepnutím na „Siri“ zobrazíte obrazovku Siri.

4

Posuňte jezdec „Vypnuto“ do polohy „Zapnuto“. Zobrazí se zpráva s žádostí o ověření vaší akce. Klepnutím na tlačítko „Povolit Siri“ potvrďte akci a zavřete zprávu.

5

Klepnutím na „Hlasová zpětná vazba“ zobrazíte obrazovku Hlasová zpětná vazba. Zvolte „Vždy“, pokud chcete, aby Siri neustále odpovídal na své odpovědi. Jinak bude mluvit, pouze když používáte iPhone se sluchátky na uších nebo si ho držíte u ucha. Klepnutím na „Siri“ se vrátíte na předchozí obrazovku.

6

Přesuňte jezdec „Zvýšit hlasitost“ na „Zapnuto“, abyste mohli mluvit se Siri přesunutím iPhonu k uchu, když je zapnutá obrazovka. Jinak aktivujete Siri stisknutím a podržením tlačítka „Domů“. Nyní můžete mluvit se Siri a provádět úkoly.