Jednoduchý vzorec pro stanovení hodnoty podniku

V závislosti na vašem důvodu pro ocenění podniku máte několik možností, jak přijít se základní hodnotou společnosti. Pokud potřebujete rychle prodat podnik, můžete k nalezení hodnoty použít hmotný majetek a krátkodobé závazky. Pokud hledáte maximum pro své podnikání nebo přesnou hodnotu pro podnikání, které si můžete koupit, přidáte další výpočty.

Druhy aktiv a pasiv

Než provedete jakékoli ocenění podniku, je důležité vědět, jak vyhodnotit různá aktiva a pasiva, se kterými se setkáte. Možná nebudete chtít zahrnout některé z nich do rychlého ocenění. Hmotný majetek jsou položky, které vlastníte a můžete je prodat nebo s nimi nakládat přiměřeně rychle, například vybavení, zásoby, hotovost, investice a pohledávky.

Nehmotná aktiva zahrnují goodwill, patenty, ochranné známky, název společnosti, logo, recepty, odchylky územního plánování, výjimky v kódu a další aktiva, která mají hodnotu pro konkrétní podnik nebo kupujícího, ale nemusí být snadné jej prodat na obecném trhu. Pasiva zahrnují závazky, hypotéky, půjčky, leasingy, smlouvy a dluhy.

Rychlé ocenění podniku

Nejjednodušší způsob, jak ocenit podnik, může být pohled na jeho rozvahu. Toto je seznam aktiv a pasiv podniku, ukazující čisté jmění společnosti. V závislosti na podnikání může rozvaha vykazovat hmotná a nehmotná aktiva a různé dlouhodobé závazky, z nichž některé budete moci snížit prostřednictvím jednání a vyvoláním dohod o předčasném ukončení. Pokud se jedná o složitou rozvahu, můžete jednoduše vzít aktiva, o kterých si myslíte, že je můžete rychle prodat, a odečíst závazky, abyste určili čisté jmění společnosti pro rychlý prodej.

Metoda násobení výdělků

Dalším způsobem, jak ocenit podnik, je znásobit roční výdělky na základě toho, jak dlouho si myslíte, že společnost bude fungovat. Toto číslo je známé jako multiplikátor výdělků. Například společnost, která za poslední tři roky vydělala zisk 100 000 USD ročně a je v dohledné budoucnosti situována tak, aby úspěšně pokračovala, by mohla prodat za trojnásobný až pětinásobný výdělek, tedy za 300 000 až 500 000 USD.

Jedná se o velmi subjektivní způsob výpočtu firmy a závisí na důvěře kupujícího v to, že dokáže snížit náklady, zvýšit prodej a udržet chod firmy i po dobu návratnosti investice. Profesionální obchodní makléři často dokážou ocenit podnikání částečně založené na výdělcích.

Kompletní ocenění podniku

Chcete-li určit nejpřesnější hodnotu pro podnik, musíte vzít v úvahu všechna jeho aktiva, pasiva, nedávné výdělky, budoucí potenciál a dovednosti a schopnosti kupujícího. Pokud chcete koupit podnik, abyste ho rozdělili a dosáhli zisku z prodeje jeho aktiv, budete muset provést důkladné posouzení a zhodnocení všech hmotných a nehmotných aktiv podniku a zjistit, zda můžete snížit jakékoli závazky prostřednictvím jednání s věřiteli. Likvidace firmy může vyžadovat slevu na aktivech pro rychlejší prodej a nabídnutí věřitelských koncesí, jako je předčasná platba, na slevy.