Co znamená GUI z hlediska počítače?

Grafické uživatelské rozhraní je počítačové rozhraní, které umožňuje uživatelům komunikovat se zařízením prostřednictvím grafických prvků, jako jsou obrázky a animace, na rozdíl od textových příkazů. GUI jsou široce používány v osobních i podnikových počítačích, protože nabízejí intuitivní a poutavou metodu ovládání elektronických zařízení. Ve srovnání s jinými rozhraními pro ovládání počítače však nejsou bez svých nevýhod.

Společné prvky grafického uživatelského rozhraní

Ačkoli se vzhled a chování různých grafických uživatelských rozhraní může lišit, existuje většina společných prvků, které většina těchto systémů sdílí. Například všechna grafická rozhraní vyžadují nějakou metodu ukazování na a výběr konkrétních oblastí pracovní oblasti. Toho lze dosáhnout pomocí ukazatele, ačkoli dotykové displeje mohou uživatelům umožnit výběr objektů přímo mezi prsty. Mnoho grafických uživatelských rozhraní používá k spouštění programů rozdělení obrazovky známé jako okna, stejně jako volitelné obrázky zvané ikony.

Výhody

Hlavní výhodou grafických uživatelských rozhraní je jejich snadné použití. Představováním funkcí počítače jako reálných objektů se uživatelé mohou naučit daný počítačový systém rychleji, než kdyby si museli zapamatovat seznam příkazů. Například ikona představující koš je pro mnoho uživatelů okamžitě rozpoznatelná jako funkce odstranění. GUI také umožňují snadné sdílení informací mezi programy prostřednictvím volitelných funkcí kopírování a vkládání.

Nevýhody

GUI ve srovnání s jinými formami uživatelských rozhraní zabírají hodně výpočetního výkonu. Je to proto, že počítač potřebuje ke spuštění grafického uživatelského rozhraní manipulovat s více vrstvami grafiky současně, což je proces, který je podstatně náročnější na procesor než běh systému založeného na textu. Většina grafických uživatelských rozhraní navíc neumožňuje odborným uživatelům používat zkratky stejným způsobem, jako to dělají textová rozhraní. To může být pro některé uživatele frustrující při provádění složitých úkolů.

Příklady

Některé z nejznámějších grafických uživatelských rozhraní patří do počítačových operačních systémů. Dobře promyšlené grafické uživatelské rozhraní je pro moderní operační systémy zásadní, protože toto rozhraní bude určovat drtivou většinu úkolů prováděných na tomto počítači. Mezi běžné příklady patří Windows a Mac OS X. Operační systém Linux poskytuje uživatelům výběr z grafického uživatelského rozhraní, pomocí kterého mají přístup k základnímu operačnímu systému. Mobilní GUI zahrnují Apple iOS a různé formy operačního systému Google Android.