Jak najít inventář hotových výrobků na konci roku?

Malé podniky si musí být vědomy svých zásob, aby mohly upravit svou produkční úroveň. Jedním z nejdůležitějších zásob, které je třeba znát, je inventář hotových výrobků, protože udává množství zboží, které je k dispozici k prodeji. Vypočítejte konečný inventář hotového zboží za rok, abyste věděli, kolik inventáře začnete s následujícím rokem.

1

Přeneste konečnou hodnotu hotového zboží z předchozího roku, která bude použita jako počáteční zásoba pro aktuální rok. Pokud by například konečný inventář hotového zboží pro rok 2010 činil 10 000 $, pak by to byl také počáteční inventář hotového zboží pro rok 2011.

2

Sečtěte náklady na přímé materiály použité ve výrobě, přímou práci použitou ve výrobě a počáteční zpracované zboží, poté odečtěte konečné zpracovávané zboží. Získáte tak celkové náklady na zboží vyrobené za daný rok.

3

Přidejte počáteční sklad hotových výrobků k nákladům na vyrobené zboží. Získáte tak veškeré zboží dostupné k prodeji.

4

Odečtěte náklady na prodané zboží od celkového zboží, které je k dispozici k prodeji. Získáte tak celkovou hodnotu hotového zboží na konci roku.