Skutečné náklady vs. předpokládané náklady

Skutečné náklady a předpokládané náklady jsou klíčové součásti systému podnikového rozpočtování. Malé společnosti obvykle stanoví roční rozpočet. Předpokládané náklady vycházejí z předchozích prodejních čísel a předpokládaného zvýšení nákladů. Skutečné náklady vznikají, když jsou peníze skutečně vynaloženy na různé dodávky, služby a další kategorie výdajů, které podnik používá.

Správa rozpočtů

Když vedoucí společnosti rozdělují rozpočty pro různá oddělení a činnosti, je na manažerech v každé oblasti, aby efektivně využili přidělené prostředky. V některých případech rostou náklady nebo jsou určité položky dražší, než se očekávalo. V ostatních případech společnosti šetří peníze nebo vyžadují méně zdrojů, než se původně předpokládalo. Dodržování rozpočtových projekcí pomáhá společnosti zajistit ziskovost.