Jak přimět váš Mac k rozpoznání disku

Před použitím nové jednotky připojené k počítači Mac bude pravděpodobně nutné provést několik základních konfiguračních kroků, než operační systém jednotku rozpozná. Operační systém Mac vyžaduje použití disku naformátovaného pomocí kompatibilního systému souborů. K zajištění kompatibility můžete použít vestavěný Disk Utility k formátování disků. Váš Mac dokáže číst souborové systémy HFS +, NTFS, Fat32, exFAT a ext2. Systém souborů NTFS vám však neumožňuje ukládat data z počítače Mac. Jakmile novou jednotku správně nakonfigurujete, můžete ji použít k rozšíření možností úložiště a archivace vaší společnosti.

Obecné řešení problémů

1

Připojte pevný disk k počítači Mac. Ujistěte se, že jste správně zapnuli všechny externí zdroje napájení a správně připojili kabely. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné, poškozené nebo opotřebované kabely a v případě potřeby kabely vyměňte.

2

Kliknutím na pozadí vyvolejte nabídku Finder v horní liště. Klikněte na „Přejít“ a z rozevíracího seznamu vyberte „Nástroje“.

3

Poklepejte na „Disk Utility“.

4

V bočním panelu vyberte pevný disk, optickou jednotku nebo jinou připojenou jednotku. Klikněte na tlačítko „Připojit“. Pokud operační systém již jednotku připojil, zobrazí se místo toho tlačítko „Odpojit“.

5

Klikněte na kartu „První pomoc“ a vyberte „Opravit disk“, pokud je k dispozici. Možná budete muset restartovat počítač a podle pokynů dokončit opravu.

6

Klikněte na ikonu „Finder“ v Docku a v postranním panelu vyhledejte svůj disk. Restartujte program „Disk Utility“, pokud jste pro provedení opravy museli restartovat počítač a stále nevidíte svoji jednotku.

7

Vyberte ze seznamu pevný disk a klikněte na kartu „Vymazat“. Klikněte na rozbalovací nabídku Formát a vyberte formát, který chcete použít. Chcete-li použít výchozí formát systému souborů Mac, zvolte „Mac OS Extended (Journaled)“. Kliknutím na „Vymazat“ naformátujte pevný disk.

Pokud potřebujete zálohovat jakékoli informace na jednotce, nejprve ji připojte k počítači, který jednotku nerozpozná, a přeneste data na nové úložné zařízení.

Počítač se nespustí

1

Stiskněte vypínač na počítači a podržte klávesu „Command-S“. Podržte klávesy, dokud se na obrazovce neobjeví bílý text.

2

Napište „/ sbin / fsck -fy“ a stiskněte klávesu „Zpět“ pro zahájení pětfázové kontroly, která ověří různé aspekty stavu vašeho pevného disku.

3

Po dokončení kontroly a pokusu o opravu disku Fsck zadejte příkaz „restartovat“. Váš Mac by nyní měl spustit váš pevný disk.