Jak vložit nevyřazené prostředky do QuickBooks

Undeposited Funds je výchozí účet v QuickBooks, který obsahuje prostředky z plateb vaší společnosti, dokud je nevložíte na svůj bankovní účet. Prostředky nemůžete vložit přímo do Neukládaných fondů, protože je to pouze dočasný účet; po provedení vkladu na svůj bankovní účet můžete prostředky vložit v jediné transakci. Výhodou paušální platby je, že vaše transakce jsou stále rozepsány v registru účtů, ale při sesouhlasení transakcí s bankovními výpisy musíte zkontrolovat pouze paušální vklady.

Zadejte transakce s nevyužitými prostředky

1

Klikněte na nabídku „Seznamy“ a poté vyberte „Položky“.

2

V rozbalovací nabídce Typ vyberte typ platby a přidejte další informace o transakci.

3

Klikněte na rozevírací nabídku „Účet“, vyberte „Vložené prostředky“ a poté klikněte na „OK“.

Vložte nevložené prostředky

1

Klikněte na nabídku „Bankovnictví“ a poté vyberte „Vytvořit vklady“.

2

Vyberte platby z Nevložených fondů, které chcete vložit. Pokud se okno „Platby k vkladu“ neotevře automaticky, klikněte v okně „Provést vklad“ na „Platby“. Klikněte na „OK“.

3

Klikněte na rozbalovací nabídku „Vložit do“ a vyberte bankovní účet, který chcete použít pro vklad.

4

Zadejte datum do pole Datum a poté případně zadejte další platby k vkladu, které nepocházejí z účtu Nevložených fondů.

5

Klikněte na „Tisk“, vyberte možnost vytisknout vkladní list a poté klikněte na „Tisknout“.

6

Kliknutím na „OK“ transakci uložíte. Vezměte vkladní lístek do banky a vložte prostředky na svůj účet.