Jak zipovat soubor v Ubuntu

Mnoho archivů souborů Ubuntu Linux má příponu „tar.gz“ a byly vytvořeny pomocí standardních nástrojů tar a gzip. Ačkoli je název podobný, gzip neprodukuje komprimované archivy, které jsou kompatibilní s nástroji formátu Windows zip, jako je vestavěný extraktor souborů Microsoft Windows, PKUNZIP, WinZip nebo 7-Zip. Naštěstí operační systém Ubuntu obsahuje nástroj příkazového řádku, zip, který umožňuje vytvářet standardní archivy, které můžete extrahovat v systémech Linux a jiných než Linux, jako jsou Windows a Mac OS X.

1

Klikněte na ikonu „Dash“. Do vyhledávacího pole napište „terminál“. Klikněte na ikonu aplikace „Terminál“.

2

Pomocí příkazu "cd" přejděte do složky obsahující soubor, který chcete komprimovat. Pokud je například váš soubor ve složce „Dokumenty“, zadejte do příkazového řádku „cd Documents“ a stiskněte klávesu „Enter“.

3

Na příkazovém řádku terminálu Ubuntu zadejte příkaz „zip“, název archivu zip, který chcete vytvořit, a název souboru, který chcete přidat do archivu. Chcete-li například vytvořit archiv ZIP s názvem „worddocs“ obsahující soubor „paper.doc“, zadejte do příkazového řádku terminálu následující příkaz a stiskněte klávesu „Enter“:

zip worddocs paper.doc

4

Na příkazovém řádku zadejte „ls * .zip“ a stisknutím klávesy „Enter“ potvrďte, že byl vytvořen soubor zip.