Jak vypočítat rovnovážnou cenu

Víte, jakou cenu potřebujete, abyste ve svém podnikání dosáhli zisku? Radši. Je to první cíl v podnikání a dosažení zisku. Znalost zlomového vztahu mezi různými cenami a objemy prodeje je nezbytná pro vypracování cenové strategie.

Spropitné

Vzorec pro výpočet ceny zvratu je následující:

Rovnoměrná prodejní cena = (celkové fixní náklady / objem výroby) + variabilní náklady na jednotku

Co je to zlomová cena?

Vyrovnávací cena je podle Investopedie minimální cena vašeho produktu, která pokryje vaše fixní náklady při konkrétním objemu prodeje. Vzorec je:

Rovnoměrná prodejní cena = (celkové fixní náklady / objem výroby) + variabilní náklady na jednotku

Fixní náklady jsou ty náklady, které je třeba zaplatit, bez ohledu na objem prodeje. Patří sem výdaje jako nájem, veřejné služby, pojištění, kancelářské platy, licence, účetní poplatky a reklama. Tyto náklady obvykle zůstávají konzistentní bez ohledu na objem výroby a prodeje.

Variabilní náklady jsou náklady na výrobu produktu. Patří sem náklady na materiál, přímou práci a zásoby. Jak vyplývá z názvu, tyto náklady se liší v závislosti na produktu a způsobu jeho prodeje.

Za danou cenu bude objem prodeje nad hranicí zisku zisk. Tento koncept je nejlépe ilustrován na příkladu.

Příklad výpočtu zlomové ceny

Společnost Hasty Rabbit Corporation vyrábí tenisky pro rychle králíky a chtěla by představit nový model s názvem Swifty Feet. Podnikový účetní vypočítal následující náklady:

  • Náklady na materiál: 18 $

  • Přímá práce: 23 $

  • Výrobní potřeby: 8 $

  • Cena za pár tenisek: 49 $

  • Celkové fixní náklady: 375 000 USD

Pro 50 000 párů tenisek:

Rovnoměrná prodejní cena = (375 000 USD / 50 000 jednotek) + 49 USD = 56,50 USD

Pro 75 000 párů tenisek:

Rovnoměrná prodejní cena = (375 000 $ / 75 000 jednotek) + 49 $ = 54,00 $

Pro 100 000 párů tenisek:

Rovnoměrná prodejní cena = (375 000 USD / 100 000 jednotek) + 49 USD = 52,75 USD

Všimněte si, že zlomová prodejní cena klesá s rostoucím objemem výroby. Důvodem je to, že fixní náklady se šíří na větší počet jednotek, zatímco variabilní náklady na výrobu, 49 $ za pár, zůstávají stejné.

Tyto rozdíly v rentabilních prodejních cenách mají podle North Carolina State University dopad na cenové strategie a očekávanou poptávku po produktu při změně cenových bodů.

Výhody rovnoměrného stanovení cen

Pochopení vztahu mezi objemem prodeje a cenou umožňuje obchodníkům plánovat cenové strategie a reklamní kampaně. Analýza rentability ukazuje podle Michiganské univerzity dopad změn cen a tržeb na zisky.

Pokud fixní náklady rostou, analýza rentability ukáže, kolik budete potřebovat ke zvýšení objemu prodeje nebo zvýšení cen, abyste vyrovnali zvýšené náklady. Je důležité provést tuto analýzu zvratu, abyste udrželi hladký chod firmy.

Výpočet zlomových cen při různých objemech prodeje poskytuje cenné poznatky o ziskovosti jednotlivých produktů a prodejních strategiích. Na silně konkurenčním trhu lze ceny v bodech zvratu použít k odrazení nových účastníků a vyhnání stávajících konkurentů z trhu.