Jak vypočítat režijní sazbu na základě přímých nákladů práce

Pojem „režijní náklady“ označuje náklady spojené s výrobou zboží nebo služby, které jsou zásadní, ale nejsou přímo zapojeny do výrobního procesu. Například musíte udržovat strojní zařízení v továrně, i když údržba není součástí výrobního procesu. Režijní náklady musí být přesně přiřazeny ke každé produkční jednotce na základě konzistentní sazby, pokud máte činit informovaná rozhodnutí týkající se plánování výroby a ceny produktu. Je důležité pochopit, jak určit režijní sazbu.

Co jsou režijní náklady?

Je poměrně jednoduché určit přímé náklady spojené s výrobou zboží nebo služby. Můžete například změřit množství surovin potřebných k výrobě zboží. Přímou práci můžete určit měřením toho, jak dlouho zaměstnancům trvá, než poskytnou službu nebo vyrobí produkt.

Režijní náklady jsou součásti výrobního procesu, které nelze snadno přiřadit na jednotku. Mezi příklady patří nepřímé výdaje na energii, opravy zařízení, odpisy, daně z majetku a platy pracovníků údržby. Tyto náklady se agregují dohromady jako režijní náklady.

Režijní náklady jsou alokovány ke každé produkční jednotce, aby byly v souladu s obecně přijímanými účetními zásadami. Klíčem k efektivní alokaci je zvolit metodu stanovení částky, která se má alokovat každé produkční jednotce, která logicky koreluje s produkčním procesem používaným ve vašem podnikání.

Výběr modelu

Volba metody pro výpočet režijní sazby závisí na povaze konkrétního výrobního procesu.

Například kadeřníci v kadeřnictví poskytují svým zákazníkům služby, jako je stříhání, mytí, úprava a barvení vlasů. Jedná se o činnost velmi náročnou na práci a míra výroby závisí do značné míry na pracovní době, kterou každá služba vyžaduje. Naproti tomu v automatizované továrně závisí výstup na strojních hodinách potřebných pro každou jednotku výroby.

Obecně je vhodné zvolit přímou pracovní dobu jako základ pro výpočet režijní sazby, když je výrobní proces náročný na práci. V automatizované továrně byste pravděpodobně místo toho založili alokaci režií na strojních hodinách.

Výpočet režie na základě přímé práce

Prvním krokem při výpočtu režie, která má být přidělena každé ze dvou úloh na základě přímé pracovní doby, je analýza pracovního procesu, abyste mohli určit průměrnou pracovní dobu potřebnou pro každou jednotku výroby.

Předpokládejme, že vaše firma vyrábí dva modely widgetů. Zjistíte, že vytvoření malého widgetu vyžaduje jednu pracovní hodinu, zatímco velké widgety vyžadují dvě hodiny.

Během příštího roku nebo následujícího účetního období očekáváte výrobu 25 000 malých widgetů a 10 000 velkých widgetů. Celkový počet požadovaných přímých pracovních hodin bude 45 000 hodin.

Faktor nepřímých výrobních nákladů

Druhým krokem v procesu je sečtení všech nepřímých výrobních vrstev. Předpokládejme, že se celková částka rovná 135 000 $. Tuto částku vydělte 45 000 pracovních hodin, abyste vypočítali režijní sazbu. V tomto příkladu se sazba vyšplhá na 3 USD za pracovní hodinu.

Nakonec přidělte režii vynásobením režijní sazby počtem požadovaných pracovních hodin. U malých widgetů se alokace rovná 3 $ (tj. Jedna hodina práce při 3 $ za hodinu). U velkých widgetů je přidělená režie 6 $ (tj. Dvě hodiny práce za 6 $ za hodinu).