Jak mohu napsat manuál standardních operačních postupů?

Jak mohu napsat manuál standardních operačních postupů?

Podnikání nebo organizace může účinněji usnadnit školení nových zaměstnanců pomocí dobře napsaných standardních operačních postupů (SOP). Kromě školení poskytuje příručka SOP stávajícím členům týmu zdroj pro méně často používané postupy, zajišťuje postupy prováděné se správným protokolem a udržuje kontrolu kvality. Psaní standardní příručky k operačním postup

Přečtěte si více


  Co může iPad Jailbroken udělat?

Co může iPad Jailbroken udělat?

Útěk z vězení iPadu znamená úpravu operačního systému tak, abyste mohli spouštět aplikace, které nebyly schváleny společností Apple a distribuovány prostřednictvím obchodu iTunes. Útěk z vězení je legální, ale zruší platnost vaší záruky. Mohlo by to způsobit problémy s výkonem nebo zvýšit bezpečnostní rizika a útěk z vězení by mohl být omezen nebo zvrácen budoucími aktualizacemi iOS. Proces Útěk z vězení iPadu zahrnuje sta

Přečtěte si více


  Co je odkaz na příspěvek v hlavní knize?

Co je odkaz na příspěvek v hlavní knize?

Účetní metody sledují obchodní transakce několika způsoby, přičemž jedním z nich je účetní kniha. Hlavní kniha zaznamenává kredity a debety podle účtu, nikoli jako chronologické každodenní transakce. Každá část rozpočtu má svůj vlastní účet v hlavní knize. Například mzdy a nástroje jsou samostatné účty výdajů. Bez ohledu na typ účetní knihy, účetní a

Přečtěte si více


  Jak vytvořit kalendář ve OneNotu

Jak vytvořit kalendář ve OneNotu

Sada Microsoft Office pro zvýšení produktivity je oblíbenou volbou pro mnoho podniků, a to jak pro snadné použití, tak pro propojení mezi různými aplikacemi, včetně Microsoft Office OneNote. Například s OneNote můžete sledovat úkoly a poznámky Outlooku v poznámkovém bloku OneNotu. V OneNotu můžete dok

Přečtěte si více


  Jak stáhnout Norton do jiného počítače

Jak stáhnout Norton do jiného počítače

Odstranění počítačového viru může být časově náročné a nákladné a mohlo by to poškodit vaše podnikání poškozením důležitých souborů a zařízení. Ochrana všech počítačů ve vaší kanceláři snižuje riziko uzavření smlouvy nebo sdílení počítačového viru. Při nákupu antivirového produktu Norton můžete program nainstalovat až na tři počítače. Účet Norton vytvořený během počáteční instalace produktu

Přečtěte si více


  Jak používat pracovní dobu k výpočtu platu

Jak používat pracovní dobu k výpočtu platu

Pokud znáte přiměřenou hodinovou sazbu pro svého zaměstnance, je snadné vypočítat roční plat. Tento typ výpočtu je obzvláště užitečný, když převádíte hodinovou mzdu na platovou pozici. Je také užitečné, když uvažujete o přechodu nezávislého dodavatele - obvykle placeného každou hodinu - na placenou pozici ve vaší společnosti. Důvody pro výpočet platu Existuje

Přečtěte si více


  Kindle se nevypne

Kindle se nevypne

Kindle vám umožňuje přinést si všechny své obchodní zprávy a zdroje v přenosném a čitelném formátu. Pokud máte potíže s vypnutím čtečky elektronických knih Kindle, nemusí se u zařízení vyskytnout skutečný problém. Výchozí akcí při rychlém posunutí vypínače je přechod do režimu spánku, který stále zobrazuje obraz na obrazovce. Pokud však nastane problém, resetování K

Přečtěte si více


  Jak přeměnit bezdrátový router Belkin na opakovač

Jak přeměnit bezdrátový router Belkin na opakovač

Použití druhého bezdrátového routeru Belkin jako opakovače, nazývaného také přemostění, rozšiřuje hranice bezdrátové sítě vaší kanceláře. Přemostění v zásadě zahrnuje povolení funkce přemostění a programování dalších směrovačů se stejným číslem kanálu a identifikátorem bezpečnostní sady nebo SSID jako u „hlavního“ směrovače. Počítače a další zařízení Wi-Fi ve vaší kanceláři s

Přečtěte si více


  Jak založit distribuční společnost

Jak založit distribuční společnost

Obchodní model distribuce je plný příležitostí. Zahájení distribuční činnosti vyžaduje výběr mezery a schopnost překlenout propast mezi maloobchodníky a výrobci. Distribuční společnosti obvykle pracují na základě smluv s výrobci, ale mohou také fungovat nezávisle a pružně. Jak distribuce funguje Di

Přečtěte si více


  Co je kreativní tým v reklamě?

Co je kreativní tým v reklamě?

Kreativní týmy pracují v reklamních agenturách, aby vymýšlely a prováděly reklamní kampaně pro společnosti, které reklamní agentury najímají. Některé velké společnosti mají interní reklamní oddělení, takže mají své vlastní kreativní týmy. Tito jedinci primárně koordinují a vytvářejí reklamní inzeráty a umělecká díla pro různá média, včetně televize, rozhlasu, internetu, časopisů a novin. Rovněž vyvíjejí kampaně zaměřené na přímou poštu

Přečtěte si více


  6 základních obchodních aktivit

6 základních obchodních aktivit

Den vlastníka firmy se skládá z rozhodnutí, která mají dopad na každodenní produktivitu a růst společnosti. V zájmu efektivnějšího řízení společnosti sestavuje majitel společnosti zásady a programy, které se zabývají základními obchodními činnostmi. Tyto komplexní pokyny umožňují všem zaměstnancům pochopit, jak provádět základní obchodní úkoly, a umožnit společnosti efektivnější provoz. Identifikace základních obchodních aktivit u

Přečtěte si více


  Jak kopírovat fotografie z počítače do iPadu

Jak kopírovat fotografie z počítače do iPadu

Pro většinu svých obchodních úkolů můžete použít stolní nebo přenosný počítač, ale můžete mít také iPad, který používáte, když jste na cestách. Pokud ano, je pravděpodobné, že budete muset občas přenášet soubory tam a zpět. Na rozdíl od některých přenosných zařízení, jako jsou mobilní telefony a externí pevné disky, není přenos souborů z počítače do iPadu tak snadný jako jednoduchý krok drag-and-drop. Chcete-li přenášet soubory pomocí iPadu, musíte mít

Přečtěte si více


  Příklady diferenciace v marketingu

Příklady diferenciace v marketingu

Diferenciace v marketingu znamená vytváření specializovaných produktů, které získávají konkurenční výhodu v konkrétním segmentu trhu. Společnosti si mohou vybrat ze dvou různých strategií: diferenciace a diferenciační zaměření. První z nich přidává ke svým produktům nebo službám speciální aspekty se širokou přitažlivostí a druhý vyvíjí produkt, který oslovuje specializovaný trh. V obou případech je díky diferenciaci prod

Přečtěte si více


  Jak zcela odstranit data procházení z pevného disku

Jak zcela odstranit data procházení z pevného disku

Při procházení webů na webu se vaše data procházení ukládají jako dočasné internetové soubory a soubory cookie. Vaše historie procházení je také uložena v sekci Historie prohlížeče. Prohlížeč můžete vymazat a úplně tak odstranit všechna data procházení z pevného disku. Pokud máte více než jeden prohlížeč, nezapomeňte z každého prohlížeče vymazat údaje o prohlížení a odstranit tak všechna data z počítače. internet Explorer 1 Otevřete prohlížeč Interne

Přečtěte si více


  Jak oddělit skupinu v Illustratoru

Jak oddělit skupinu v Illustratoru

Pokud ve svém podnikání pracujete s vektorovými obrázky a jako software pro grafický design používáte Adobe Illustrator, můžete seskupovat různé objekty. Čas je zásadní, když provozujete své vlastní podnikání, takže můžete aplikovat efekty na celou skupinu objektů najednou. Pokud potřebujete upravit jeden objekt ve skupině, musíte nejprve oddělit všechny objekty. Jednotlivé objekty pak můžete

Přečtěte si více


  5 zdrojů, které potřebujete k úspěchu pro zahájení podnikání

5 zdrojů, které potřebujete k úspěchu pro zahájení podnikání

Zahájit podnikání může být skličující, ale mnoho lidí každý rok otevírá úspěšné podniky. Ti, kteří uspějí, obvykle stráví značný čas získáváním kapitálu, průzkumem trhu a vypracováním realistického obchodního plánu před založením své nové společnosti. Pečlivá příprava samozřejmě není absolutní zárukou úspěchu, ale může enormně zlepšit vaše šance. Zhodnoťte své zdroje a buďte připraveni čelit výzvám, na kte

Přečtěte si více


  Roční vs. narostlé výhody z dovolené

Roční vs. narostlé výhody z dovolené

Společnosti využívají příslib dovolené na přilákání potenciálních zaměstnanců. Federální pracovní zákony stanoví konkrétní zásady pro počet hodin odpracovaných během týdne a státní zákony regulují požadovanou dobu oběda a přestávky, ale vládní zásady konkrétně neřeší dovolenou pracovníků. Zaměstnavatelé mají zákonné právo určit dobu

Přečtěte si více


  Jak vytvořit vývojové diagramy v dokumentech Google

Jak vytvořit vývojové diagramy v dokumentech Google

Vytváření vývojových diagramů pomocí Dokumentů Google se příliš neliší od práce uvnitř běžné aplikace vývojových diagramů, jako je Visio. Po přihlášení do Dokumentů Google můžete do dokumentu přidat předem připravené symboly vývojového diagramu, nakreslit tvary a umístit objekty a vytvořit požadovaný vývojový diagram. Google Docs je bezplatná služba Google,

Přečtěte si více


  Jak vypočítat tržní hodnotu

Jak vypočítat tržní hodnotu

Spravedlivá tržní hodnota je rozumná prodejní cena podniku, akcií, nemovitostí nebo jiných aktiv. Ačkoli je toto ocenění dohodnutou cenou mezi kupujícím a prodávajícím, mohou být ke stanovení konkrétní reálné tržní hodnoty použity jiné faktory. Když se nemovitost neprodává, ale je darována nebo zděděna, často převládají další faktory. Příklad tržní hodnoty zděděných akti

Přečtěte si více